Jump to the main content block

Research groups and members

Director:
Dr. Shun-Hua Chen

Advisory Committee:
Dr. Michael M.C. Lai
Dr. Wen-Chang Chang
Dr. Ih-Jen Su

Dengue group:
Dr. Trai-Ming Yeh, Dr. Yee-Shin Lin, Dr. Guey-Chuen Perng, Dr. Yu-Chih Lo, Dr. Ching-Chuan Liu, Dr. Tzong-Shiann Ho, Dr. Shu-Ying Wang, Dr. Chih-Peng Chang, Dr. Chia-Yi Yu, Dr. Chiou-Feng Lin, Dr. Shu-Wen Wan

Enterovirus group:
Dr. Shun-Hua Chen, Dr. Jen-Ren Wang, Dr. Ching-Chuan Liu, Dr. Shih-Min Wang, Dr. Chuan-Fa Chang, Dr. Li-Jin Hsu, Dr. Shainn-Wei Wang

Hepatoma-associatated virus:
Dr. Wen-Ya Huang, Dr. Ting-Tsung Chang, Dr. Kung-Chia Young

Microbiome:
Dr. Pei-Jane Tsai, Dr. Jiunn-Jong Wu, Dr. Jenn-Wei Chen, Dr. Ching-Hao Teng, Dr. Masayuki Hashimoto, Dr. I-Hsiu Huang, Dr. Jhen-Wei Ruan, Dr. Wei-Li Wu

Core laboratory:
Dr. Ming-Derg Lai, Dr. Shang-Rung Wu